06 - 55 94 78 73 info@loonbedrijfritzema.nl

Wij zijn Loonbedrijf Ritzema

Uw loonbedrijf voor machinale werkzaamheden en transporten rondom huis en bedrijf. Wij kunnen u maatwerk leveren met gedegen kwaliteit in dienst of product. Wij zijn bekend met onze dagelijkse werkzaamheden en laten ons graag uitdagen in uiteenlopende opdrachten.

Reinold Ritzema

Wat kunnen wij voor u doen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

Grondverzet

Loonbedrijf Ritzema is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondwerk (grondverzet).

Sloten onderhoud

Woont u aan een sloot? Wij verzorgen het jaarlijks (verplichte) onderhoud voor u.

Zand- & tuingrond

Loonbedrijf Ritzema levert ophoog / vulzand alsook gezeefde zwarte tuinaarde van vruchtbare samenstelling.

Bomen & struiken

Wij zagen, rooien en versnipperen ongewenste begroeiingen op iedere plaats. Het restproduct (tuinafval) voeren wij eventueel voor u af.

Verkoop diverse materialen

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Haardhout
    Wij verkopen haardhout in kratten of los gestort. Haardhout is bij ons direct klaar om mee te stoken. U kan kiezen uit essen, eiken of gemengd. Bezorging of zelf komen ophalen is altijd mogelijk na afspraak.
  • Hooipakken
    Wij verkopen hooipakken van 25 kilo van eerste kwaliteit (fijn hooi en regen-vrij). Levering tot 500 stuks kan doorgaans altijd. Bezorging of zelf komen ophalen is altijd mogelijk na afspraak.
  • Zwarte tuinaarde
  • Opvul-zand

Recente projecten

Trots op ons werk

Wij laten dan ook graag zien welke projecten wij succesvol hebben afgerond en waar onze klanten tevreden mee zijn. De foto's geven u een globale indruk van onze werkzaamheden en mogelijkheden. Meer projecten en alle informatie hierover kunt u vinden op onze projectpagina.

BEKIJK ONZE PROJECTEN

Contactgegevens van loonbedrijf Ritzema

Loonbedrijf Ritzema

Oosterseweg 44-D

9785 AE Zuidwolde (GN)

Telefoon: 06 – 55 94 78 73

E-mail: info@loonbedrijfritzema.nl

KvK 02069088

Meer weten of een offerte?

Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

[[[["field9","contains","anders"]],[["show_fields","field10"]],"and"],[[["field11","contains","offerte"]],[["show_fields","field17,field16,field12,field14,field19,field21,field22,field23,field24"]],"and"],[[["field11","contains","informatie"]],[["show_fields","field9,field10"]],"or"],[[["field11","contains","Anders"]],[["show_fields","field10"]],"and"]]
1 Step 1
Previous
Next
powered by FormCraft
Privacy Statement

Loonbedrijf Ritzema, gevestigd aan Oosterseweg 44-D
9785 AE Zuidwolde (GN),
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://loonbedrijfritzema.nl Oosterseweg 44-D
9785 AE Zuidwolde (GN) 06 – 55 94 78 73
Persoonsgegevens die wij verwerken
Loonbedrijf Ritzema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loonbedrijfritzema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Loonbedrijf Ritzema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Loonbedrijf Ritzema neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loonbedrijf Ritzema) tussen zit. Loonbedrijf Ritzema gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Loonbedrijf Ritzema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 30 dagen > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Loonbedrijf Ritzema verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loonbedrijf Ritzema gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loonbedrijf Ritzema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loonbedrijfritzema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loonbedrijf Ritzema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loonbedrijf Ritzema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@loonbedrijfritzema.nl

Ons werkgebied

Loonbedrijf Ritzema is werkzaam in en om onderstaande plaatsen:

Aduard
Appingedam
Baflo
Bedum
Delfzijl
Den Andel
Foxhol
Groningen

Haren
Hoogezand
Hoogkerk
Kantens
Kolham
Leens
Loppersum
Middelstum

Noordhorn
Onderdendam
Pieterburen
Sappemeer
Ten Boer
Usquert
Westerwijtwerd
Winsum
Zuidhorn

wij zijn aangesloten bij